Bilge Çocukların Dünyası
iletisim@bilgecocuk.com
İletişim0212 467 67 17

Yarışma Detayları

MARSTA YAŞAM KONULU HİKAYE YARIŞMASI

Projenin amacı:

Uzay bilimlerine merakı olan ve pilot ya da astronot olmak isteyen çocukların ideallerini kaleme alacakları hikayeler ile tespit ederek öğrencilerin hayal güçlerini ve fikirlerini yazıya dökmelerini sağlamak.

Projenin aşamaları:

 • Öğrencilerin son başvuru tarihi olan 10 Haziran 2019’a kadar projeye başvurularını almak
 • Okullarda oluşturulan seçici kurul vasıtasıyla seçilen hikâyelerin bilgecocuk.com/yarisma adresinde “Eser Kayıt” linkine kaydedilmesi,
 • Ortaokullarda oluşturulan seçici kurul, okul birincisi, okul ikincisi ve okul üçüncüsünü tespit ederek ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan seçici kurula elden teslim eder.
 • İlçe seçici kurul ilçe birincisi, ilçe ikincisi ve ilçe üçüncüsünü tespit ederek il seçici kurula elden teslim eder
 • İl seçici kurulu il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsünü tespit ederek, iletisim@bilgecocuk.com adresine eserlerin taralı kopyalarının gönderimini sağlar

Eserlerin yayımlanması:

Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ancak Bilge Çocuk Dergisi, eser sahibinden yazılı izin almak kaydı ile öyküleri yayımlama hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya gönderilen öykülerin muhafazası Bilge Çocuk Dergisi’ne ait olup öyküler iade edilmeyecektir. Gönderilen eserlerin hukuki mesuliyeti yazara aittir.

Yöntem (Şartname):

 1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2018-2019 öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler katılabilir.
 2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 5. Öykünün uzunluğu iki (2) A4 sayfadan az, altı (6) A4 sayfadan fazla olamaz.
 6. Öykünün bir kapak sayfası olmalı, bu kapak sayfasında;

Öykü adı:

Öğrencinin Adı-Soyadı:

Velisinin Adı-Soyadı:

Velisinin telefon numarası (kişinin açık rızası ile):

Velisinin e-posta adresi (kişinin açık rızası ile):

Danışman Öğretmen Adı-Soyadı:

Danışman Öğretmen telefon no(kişinin açık rızası ile):

Danışman Öğretmen e-posta(kişinin açık rızası ile):

Okulun adı:

Okulun adresi:

İl ve ilçe:

bilgileri yer almalıdır.

 1. Başvurular, okul müdürlüklerine eserler teslim edilerek yapılacaktır.
 1. Yarışmaya son başvuru tarihi 10/06/2019 Pazartesi günüdür.
 1. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen öyküler, seçici kurul tarafından aşağıdaki takvime göre değerlendirilir.
Süreç Takvim
Başvuru Tarihleri 16 Mayıs – 10 Haziran 2019
Okul Değerlendirmesi 10 Haziran – 12 Haziran 2019
İlçe Değerlendirmesi 12 Haziran – 28 Haziran 2019
İl Değerlendirmesi 28 Haziran – 02 Ağustos 2019
 1. Yarışmaya katılan öykülerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 2. Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 3. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
 4. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öykü Değerlendirme Kriterleri:

 1. Hikâyenin bir başlığı olmalıdır.
 2. Hikâyedeki olaylar oluş sırasına göre yazılmış olmalıdır.
 3. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında anlamlı bağ kurulmuş olmalıdır.
 4. Hikâye konu dışına çıkılmadan yazılmış olmalıdır.
 5. Hikâyede sebep sonuç ilişkileri kurulmuş olmalıdır.
 6. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakılmış olmalıdır.
 7. Anlamlı ve kurallı cümleler kurulmuş olmalıdır.
 8. Noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanılmış olmalıdır.
 9. Sayfa içeriğine ve düzene dikkat edilmiş olmalıdır.